Krioterapia i jej działanie przeciwbólowe.

Krioterapia większości z nas kojarzy się z działaniem przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Wydaje się, że właśnie na tych dwóch płaszczyznach skutki są bardzo szybko zauważalne. Po za tym krioterapia, w stanach przewlekłych była w pierwszej kolejności wykorzystywana.

Krioterapia wywołuje w organizmie szereg korzystnych zjawisk fizjologicznych. Do najważniejszych z nich zalicza się efekt przeciwbólowy. Wynika on z wyłączenia przez zimno receptorów czuciowych i ich połączeń z proprioreceptorami we włóknach czuciowych. Złagodzenie bólu uzasadnia częściowo teorię „bramki kontrolnej” Melzacka i Walla, dotyczącą przewodzenia bólu w ośrodkowym układzie nerwowym .

Aby zrozumieć jak przeciwbólowo może działać zimno warto bliżej przypatrzeć się bólowi.

 boljpg

Czym jest ból ?

 

Aby organizm mógł odczuwać ból, natura obdarzyła go skomplikowanym szlakiem nocyceptywnym (od łac. nocere - szkodzić), który przewodzi bodźce z obwodu do ośrodkowego układu nerwowego. Zbudowany jest on z wolnych zakończeń nerwowych, które rejestrują szkodliwe czynniki oraz nerwów przenoszących informację z tkanek obwodowych do rdzenia kręgowego i dalej do struktur mózgu. Stanowi on bardzo złożony i dynamiczny układ, w którym obok dróg przewodzących ból, działają też mechanizmy hamowania, które ograniczają siłę i czas trwania bólu. Dlatego też na uczucie bólu ma wpływ tak wiele czynników.

Co wpływ na ból?

 Negatywny stan emocjonalny (np. gniew lub strach) wpływa na podniesienie ciśnienia krwi, zwiększenie napięcia mięśniowego i wytworzenie się w naszym ciele określonych substancji (np. kortyzol, adrenalina). Taki stan fizjologiczny sprawia, że impulsy przewodzone przez nasz układ nerwowy ulegają wzmocnieniu. Większy ból pogarsza stan emocjonalny, a ten jeszcze bardziej intensyfikuje odczuwany ból.

 

Ostateczna interpretacja bólu to co świadomie odczuwamy jest wypadkową cech fizycznych urazu lub choroby, a także procesów oddolnej i odgórnej oceny sygnału bólowego.

Nie wszyscy eksperci w pełni zgadzają się z założeniami teorii bramki kontrolnej. Zdarzają się również głosy krytyczne. Jednak niezależnie od różnic co do technicznych szczegółów, teoria kontroli wejściowej pozostaje w zgodzie z wynikami badań fizjologicznych .

 cryoclinic_newsfeedimage_medycynajpg

Działanie krioterpii na tzw. „Bramka kontrolna”  Melzacka i Walla

 Skupmy się na fazie, w której sygnał bólowy jest przesyłany od pobudzonych zakończeń nerwowych do rdzenia kręgowego. Zgodnie z teorią kontroli wejściowej na etapie tym pojawia się mechanizm bramki kontrolnej. Mechanizm ten kontroluje, które sygnały zostaną przepuszczone wzdłuż rdzenia kręgowego i jak silne będzie ich natężenie.

Metaforycznie mechanizm ten możesz sobie wyobrazić jako bramkę przepuszczającą sygnał bólowy. W zależności od tego jak szeroko ta bramka zostanie otwarta poziom intensywności przepuszczonego sygnału będzie większy lub mniejszy.

 Na otwarcie lub zamknięcie bramki kontrolnej wpływają przede wszystkim czynniki fizyczne, takie jak np. rozległość urazu czy cechy patofizjologiczne choroby. Psychika wpływa na ten proces zarówno oddolnie za pośrednictwem naszego ciała, jak i odgórnie od strony mózgu.

I właśnie w tym momencie dochodzi do modulowania impulsów nerwowych na korzyść niwelowania oznak bólu dzięki niższej temperaturze. To minusowa temperatura daje impuls do minimalizacji oznak bólowych które dalej biegną do rdzenia kręgowego i dalej do mózgu.

 To teoria. W praktyce każdy wie, że ból to uczucie, które szkodzi i którego nikt nie lubi. Tym bardziej warto przeciwdziałać i leczyć ból krioterapią. Czytając artykuł można również wywnioskować, że to właśnie stan psychiczny ma ogromny wpływ na odczucia bólowe zarówno te tzw. „ostre” jak te psychosomatyczne. A poprawa humoru to zawsze pierwszy reakcja na wizytę w Cryospace. Pozostaje więc tylko spróbować i wejść na 3 minuty do najzimniejszego miejsca na ziemi żeby wyjść bez bólu i z uśmiechem.